AUKA BENDRUOMENEI

Skirkite savo auką/paramą Kauno m. musulmonų religinei bendruomenei

  • Sakyk: „Tikrai, mano Viešpats padidina aprūpinimą tam, kam Jis nori iš Savo vergų, ir (taip pat) apriboja (tai) jam, ir ką tu išleidi iš bet ko (vardan Allaho), Jis pakeis tai (kitu). Ir Jis yra Geriausias iš aprūpintojų. (Koranas 34:39)
  • Tie, kurie leidžia savo turtą (vardan Allaho) dieną ir naktį, slaptai ir atvirai, jiems bus atlygis pas jų Viešpatį. Nebus jiems baimės, nei jie liūdės (Koranas 2:274)
  • Jokiais kitais būdais jūs nepasieksite Al-Birr (dievobaimingumo, teisingumo – čia tai reiškia Allaho Atlygio, t. y. Rojaus), nebent leisite (vardan Allaho) tai, ką mylite. Ir Allahas gerai žino visa, ką gera išleidžiate. (Koranas 2:92)
  • Ir leiskite (labdarai) iš to, ką Mes suteikėme jums, anksčiau nei mirtis pasieks kurį nors iš jūsų ir jis sakys: ,,Mano Viešpatie, jei tik Tu užlaikytum mane bent trumpam (t.y. sugražintum į žemiškąjį gyvenimą), aš duočiau Sadakah (t.y. Zakat (Zakatą)) iš savo turto ir būčiau iš teisingųjų ir darančiųjų gerus darbus)". (Koranas 63:10)
  • Iš tiesų, tie, kurie duoda Sadakat (t.y. Zakatą ir išmaldą), vyrai ir moterys, ir paskolina Allahui gerą paskolą, tai bus padauginta (jiems), ir jie turės (šalimais) didį atlygį (t.y. Rojų). (Koranas 57:18)

Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė yra religinė bendruomenė, vienijanti visus fizinius asmenis, nuolat gyvenančius Lietuvoje ir išpažįstančius Islamą pagal sunitų tradiciją. Bendruomenė įsipareigojusi tenkinti visų narių religinį poreikį (kasdienių, penktadieninės (džumua), didžiųjų švenčių (bairam), laidojimo (žanaza) maldų organizavimą, santuokos (nikah) sudarymo apeigų organizavimą, vaiko gimimo apeigų organizavimą ir pan.), taip pat organizuoja Islamo tikėjimo tiesų ir gyvenimo būdo mokymus vaikams ir suaugusiems. Be to aktyviai dalyvauja visuomenės švietime ir informavime apie Islamo tikėjimą Kauno mieste ir visoje Lietuvoje.

Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė turinti paramos gavėjo statusą, gali priimti paramą ir labdarą bei ją teikti kitiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tuo tikslu Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė nori toliau skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų Islamo tikėjimo bendruomenių Lietuvoje bei tarptautinį bendradarbiavimą. O atsiradus papildomoms finansams toliau aktyviai siekia užsibrėžtų tikslų (Kauno mečetės renovacijos projekto įgyvendinimas, Kauno mečetės teritorijos sutvarkymo projektas, Kauno musulmonų bendruomenės namų statyba su klasėmis).

Kviečiame visus galinčius prisidėti prie mūsų veiklos ir jos vystymo plėtros.

Mus gali paremti visi Lietuvos, Europos Sąjungos ir užsienio fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. Savo paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Pinigine parama.  Pavedimą atlikite į Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės banko sąskaitą.

Banko sąskaita:

Pavadinimas: KAUNO M. MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRUOMENĖ

IBAN: LT44 7300 0100 3430 9619

Paskirtis: AUKA BENDRUOMENEI

BIC: HABALT22

„Swedbank" AB

Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lietuva.

2. Nepiniginė parama. Norėdami suteikti nepiniginę paramą, susisiekite el. paštu: kauno.mecete@gmail.com

Atnaujinta: 24/03/2023

  • Share :