TARPININKAVIMO RAŠTAS

Asmens dokumentas su galvos apdangalu

Ar galiu turėti asmens dokumentus su galvos apdangalu (chidžabu)?


Viešumoje islamo moterys privalo dėvėti skarą (chidžiabą), kuri dengtų plaukus, kaklą ir viską iki krūtinės, todėl musulmonei moteriai svarbu asmens dokumentams fotografuotis su galvos apdangalu.

Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai tradicinių ir kitų Lietuvos valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų nariams (tame tarpe – ir musulmonėms) suteikia teisę asmens dokumentams fotografuotis su nuolat privalomai dėvimu nedengiančiu veido galvos apdangalu (skara), tačiau (1) ir tuo atveju akys, antakiai, skruostai, smakras turi matytis, (2) reikia turėti tarpininkavimo raštą iš religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro dvasinės vyresnybės, kuriame nurodyta, kad tam asmeniui privaloma nuolat dėvėti galvos apdangalą.

Prašome susipažinti su teisės aktu: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidausreikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmensdokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo” (VŽ, 2006, Nr. 93-3657), 9-11punktai.

Kaip užsakyti tarpininkavimo raštą?

Jei jums reikalingas asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitas minėtame teisės akto 1 punkte įvardytas asmens dokumentas) su foto nuotrauka, kurioje būtumėte su galvos apdangalu (chidžiabu), procedūra yra tokia:

  • Jūs turite kreiptis į Kauno miesto musulmonų religinę bendruomenę el. paštu: kauno.mecete@gmail.com, nurodyti kreipimosi tikslą ir savo asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo data (galite prideti savo asmens dokumento kopiją).
  • Jums bus išduotas ir pasirašytas elektroniniu parašu Tarpininkavimo raštas, kuriame bus nurodyta, kad jūs privalote nuolat dėvėti galvos apdangalą. Tarpininkavimo raštą nereikia spausdinti ir jį galima pateikite valstybės institucijai, priimančiai prašymus ir išduodančiai asmens dokumentus.
  • Jeigu jūs priklausote religinei bendruomenei ar bendrijai, registruotai užsienio valstybėje, galite pateikti religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro, registruoto toje užsienio valstybėje tarpininkavimo raštą. Jame turi būti aiškiai nurodyta, kad jūs (vardas, pavardė) privalote nuolat dėvėti galvos apdangalą. Tokiu atveju šis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą.

Išduodamo dokumento kaina: nemokamai, bet nuoširdžiai prašome skirti auką pagal jūsų galimybes. Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės administracija ruošia dokumentus per 3-5 darbo dienas. 

Dėl reikalingos pažymos kreipkitės tiesiogiai susisiekus su administracija el. paštu: kauno.mecete@gmail.com

  • Share :