MOKYKLA „MINARETAS“

Siekti žinių yra kiekvieno musulmono pareiga, o islamiškų žinių siekimas yra svarbesnis nei žemiškieji mokslai. Tikėjimo žinios musulmonui suteikia tvirtumą ir stabilumą gyvenime. Jis ugdo savo, kaip tikinčiojo savybes, geriau pažįsta Viešpatį bei Jo tikėjimą, skirtą visai žmonijai, – islamą, augina meilę Jam bei Jo Pranašui ﷺ. Tokiu būdu musulmonas žino, ką daryti, kad šis gyvenimas būtų pilnavertiškas ir padėtų jam būti tarp sėkmingųjų po mirties – užsitarnauti vietą Rojuje.

Kauno savaitgalinė mokykla „Minaretas“

Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės valdyba atsižvelgiadama į bendruomenės poreikius bei išreikštą bendruomenės narių norą gauti prieinamas religinės paslaugas vaikams ir suaugusiems 2017 metais bendruomenės valdybos buvo nuspręsta įregistruoti Kauno savaitgalinę mokyklą „Minaretas“. Švietimo paslaugas ir kalbų mokymus teikia Viešoji įstaiga "Švietimas ir paveldas."

Mokyklos „Minaretas“ užduotis – tapti Kauno m. musulmonų religinės bendruomenės narių centru bei tiltu jungiančiu su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis (bendruomenėmis). Taip pat pasirūpinti saugių religinių švietimu bendruomenėje. Todėl šioje savaitgalinėje mokykloje bus užtikrinti profesionalus mokymai vaikams ir suaugusiems, ypač moterims. Šioje mokykloje taip pat bendruomenės nariai gali stiprinti bendruomeninį tarpusavio ryšį ir skatinti ankstyvąjį religinį mokymą (švietimą), užsienių kalbų mokymus,  kuris padės formuoti sąmoningą jauno žmogaus tapatybę (indetitetą), bei skatins tarpusavio bendruomenės narių emocinę gerovę.

Pagrindiniai mokyklos „Minaretas“ mokymo tikslai:

 • stiprinti bendruomeninį tarpusavio ryšį
 • organizuoti ankstyvąjį religinį mokymą (švietimą)
 • padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus tapatybę (indetitetą)
 • skatinti tarpusavio bendruomenės narių emocinę gerovę
 • skatinti moterų aktyvumą bendruomenėje

Kauno savaitgalinėje mokykloje „Minaretas“ kviečiame mokytis:

 • Arabų kalbos
 • Šv. Korano skaitymo įgūdžių tobulinimas
 • Korano teksto aiškinimo (tafsyras)
 • Islamo kultūros
 • Islamo istorijos
 • Užsienio kalbų mokymas

Mokykloje kuriama draugiška aplinka kiekvienam, nuolatinis džiaugmas siekiant tikslus kartu.

Tėveliai norintys vesti savo vaikus (nuo 7 iki 14 metų) į savaitgalinę mokyklą „Minaretas“ yra kviečiami kiekvienais mokslo metų pradžioje iki rugsėjo mėnesio pabaigos ateiti į Kauno mečetę ir registruoti savo vaikus, užpildant prašymą ir sutikimą bei skirti auką bendruomenei. Moklso metų trukmė iki gegužės 31 d., o vasaros metu kviečiame vaikus dalyvauti vasaros stovykloje.

Taip pat registruotis galima  ir el. paštu:  kauno.mecete@gmail.com

Skatinkite religinį švietimą

Pranašas ﷺ sakė: „Tas, kuris recituoja Koraną, mokosi jo ir elgiasi pagal jį, Teismo Dieną dėvės šviesos karūną, kurios šviesa bus kaip saulės. Jo tėvai bus aprengti dviem apdarais, kurių nebuvo šiame žemiškajame gyvenime. Taigi jie sakys: „Kokia mūsų (tokios) aprangos priežastis?“ Bus pasakyta: „Tai lėmė tai, kad jūsų vaikai įsiminė Koraną.“ (Al Hakim klasifikuotas autentišku chadisu). 


Atnaujintas: 21/03/2023

 • Share :